Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

За нас

Адвокат Ангелина Илиева

Ангелина ИлиеваАдвокат Ангелина Илиева е магистър по право от Софийски Университет "Св.Климент Охридски" (2006) и член на Софийската адвокатска колегия от 2008 г. Упражнявала е адвокатска професия във водещи адвокатски кантори, обслужващи предимно международни корпоративни клиенти: "Пенев енд Партнърс" (2006 - 2009) и "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" (2009 - 2013), където е придобила значителен опит в областта на несъстоятелността и правата на кредиторите, интелектуалната собственост, трудовото право и процесуалното представителство. През 2010 г. е вписана в регистъра на представителите по индустриална собственост на Патентно ведомство на Република България под рег. № 365 в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни. Адвокат Илиева практикува в областта на интелектуалната собственост, корпоративното и търговско право, несъстоятелност и права на кредиторите, трудово право и процесуално представителство по граждански, търговски и трудови спорове. От 2014 г. адв. Илиева е вписана в списъка на европейските представители по индустриална собственост на Службата на ЕС за интелектуална собственост с правоспособност в областта на марките и дизайна на Европейския съюз. През май 2018 г., след успешно издържан изпит, Ангелина Илиева е вписана в регистъра на Патентно ведомство за представители по индустриална собственост за обектите изобретения и полезни модели.