Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Клиенти

Адвокатска кантора "Илиева и партньори" предоставя пълен набор от правни услуги на широк кръг лица, включващ както корпоративни (местни и чуждестранни юридически лица), така и индивидуални клиенти.

Корпоративните клиенти, ползващи нашите съвети и услуги, осъществяват дейност в разнообразни  бизнес сфери, като електротехника и машиностроене, разработване и търговия с хардуерни и софтуерни продукти, производство и дистрибуция на козметични продукти и етерични масла, посредничество, сделки и управление на недвижими имоти, строителство, търговия, услуги и др.

Кантората представлява търговски представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани в Търговския регистър на Българската търговско промишлена палата.