Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Адвокатска кантора "Илиева и партньори"

Адвокатска кантора “Илиева и партньори” предоставя широк кръг от правни услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица. Ние консултираме и представляваме компании от разнообразни бизнес сфери, като електротехника и машиностроене, разработване и търговия с хардуерни и софтуерни продукти, сделки и управление на недвижими имоти, производство и дистрибуция на козметични продукти и етерични масла, и други. 

Кантората има богат опит в областта на българското облигационно, вещно, търговско и трудово право, граждански процес и интелектуална собственост като предоставя правни становища и съвети, устни и писмени консултации, изготвя всякакви документи и книжа и осъществява процесуално представителство пред българските съдилища, административни органи и всякакви трети физически и юридически лица.

Екипът на Адвокатска кантора "Илиев и партньори" предлага пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост - регистрация, защита и поддържане действието на национални, европейски и международни марки и дизайни, и на национални патенти и полезни модели.

Последно от блога

 1. Патент или полезен модел - какво да избера и заявя?
  Въпреки че патентът и полезният модел си приличат в много отношения, съществуват съществени различия в режима на двата обекта на индустриална собственост. За разлика от процедурата по издаване на патент за изобретение, която е изключително сложна и продължителна, регистрацията на полезните модели е
  Прочети още...
 2. Как да регистрирам дизайн на Общността?
  Ако извършвате бизнес в повече от една държава-членка на ЕС и искате да получите закрила на дизайна си във всяка една от тези държави, бихте могли да подадете заявка за регистрация на дизайн на Общността в Службата на ЕС за интелектуална собственост, чрез което ще получите изключително право върху
  Прочети още...
 3. На какви изисквания трябва да отговаря Вашата марка, за да бъде успешно регистрирана
  За да изпълнява изискванията за регистрация Вашата марка трябва преди всичко да не описва стоките и/или услугите, които предлагате и да има отличителен характер.1. Описателен характер Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за марките и географските означения и чл. 7, параграф 1, буква в) от
  Прочети още...
 4. Няколко начина за регистрация на марка в Европейския съюз
  Правото върху марка има териториален обхват, тоест марките имат действие само в съответната държава или държави, където се търси закрила. В кои територии марката трябва да бъде заявена зависи от търговските интереси на заявителя. В зависимост от нуждите на техния бизнес, т.е. планирани пазари на
  Прочети още...
 5. Няколко начина за регистрация на марка в Европейския съюз (2)
  Правото върху марка има териториален обхват, тоест марките имат действие само в съответната държава или държави, където се търси закрила. В кои територии марката трябва да бъде заявена зависи от търговските интереси на заявителя. В зависимост от нуждите на техния бизнес, т.е. планирани пазари на
  Прочети още...