Ilieva Law firm - Attorneys and Counsellors at law

Ilieva and Partners Law Firm

Ilieva and Partners Law Firm provides a wide range of legal services to Bulgarian and foreign natural persons and legal entities. We consult and represent companies practicing in various business sectors, such as electrical engineering and machinery construction, development and trade with hardware and software products, transactions and management of real estates, production and distribution of cosmetics and ethereal oils, etc. 

The Law Firm has significant experience in the Bulgarian contract, property, corporate, commercial and labour law, civil procedure law and intellectual property, through provision of legal opinion and advice, procedural representation and drafting of all kinds of legal documents and papers.

The team of Ilieva and Partners Law Firm provides full professional services in the field of intellectual property - registration, protection and maintenance of national, European and international trade marks and designs as well as national patents and utility models.

Latest from our blog

 1. Патент или полезен модел - какво да избера и заявя?
  Въпреки че патентът и полезният модел си приличат в много отношения, съществуват съществени различия в режима на двата обекта на индустриална собственост. За разлика от процедурата по издаване на патент за изобретение, която е изключително сложна и продължителна, регистрацията на полезните модели е
  Read more ...
 2. Как да регистрирам дизайн на Общността?
  Ако извършвате бизнес в повече от една държава-членка на ЕС и искате да получите закрила на дизайна си във всяка една от тези държави, бихте могли да подадете заявка за регистрация на дизайн на Общността в Службата на ЕС за интелектуална собственост, чрез което ще получите изключително право върху
  Read more ...
 3. На какви изисквания трябва да отговаря Вашата марка, за да бъде успешно регистрирана
  За да изпълнява изискванията за регистрация Вашата марка трябва преди всичко да не описва стоките и/или услугите, които предлагате и да има отличителен характер.1. Описателен характер Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Закона за марките и географските означения и чл. 7, параграф 1, буква в) от
  Read more ...
 4. Няколко начина за регистрация на марка в Европейския съюз
  Правото върху марка има териториален обхват, тоест марките имат действие само в съответната държава или държави, където се търси закрила. В кои територии марката трябва да бъде заявена зависи от търговските интереси на заявителя. В зависимост от нуждите на техния бизнес, т.е. планирани пазари на
  Read more ...
 5. Няколко начина за регистрация на марка в Европейския съюз (2)
  Правото върху марка има териториален обхват, тоест марките имат действие само в съответната държава или държави, където се търси закрила. В кои територии марката трябва да бъде заявена зависи от търговските интереси на заявителя. В зависимост от нуждите на техния бизнес, т.е. планирани пазари на
  Read more ...